08/12/2011

about Raul Hilberg's "The Destruction of the European Jews", in: Knack, 21/05/2008

Van Cauwelaert Rik, Geschiedenis van de Holocaust / Massamoord is een kwestie van management, in: Knack 21/05/2008, p.77

 

Raul Hilbergs De vernietiging van de Europese Joden, het driedelige basiswerk voor de geschiedenis van de Shoah, verschijnt eindelijk in het Nederlands.

 

Nadat Columbia University Press had geweigerd Hilbergs manuscript in zijn geheel te publiceren — wegens te anti-Duits volgens de ene beoordeling, volgens andere, vreemd genoeg, te anti-Joods — werden de drie delen finaal gepubliceerd door Quadrangle Books in Chicago. Maar aan die publicatie kwam dan wel de financiële steun onder de Europese Joden

van een mecenas te pas.

 

(…) De zakelijkheid en onbevangenheid waarmee Hilberg zijn onderzoek uitdiepte, stuitte heel wat Joodse critici tegen de borst. Zij vonden dat hij te weinig aandacht toonde voor de slachtoffers. Dat was een van de redenen waarom zijn boek nooit in Israël werd uitgegeven.

Niettemin bleven de wetenschappelijke status en integriteit van Raul Hilberg onaan-tastbaar. In die mate zelfs dat hij het zich, aïs vrijwel enige Joodse academicus, kon veroorloven Norman Finkelstein te steunen die wegens zijn boek The Holocaust industry werd uitgestoten door de Amerikaanse en Joodse universitaire wereld.

Hilberg keerde zich ook tegen de wetten die het ontkennen van de Holocaust strafbaar maken. 'De beschikbare documenten zijn de sterkste argumenten tegen negatio-nisten en revisionisten', betoogde hij.

 

RAUL HILBERG.  DE VERNIETIGING VAN DE EUROPESE JODEN, VERBUM.  3 DLN.  SPECIALE VOORINTEKENPRIJS VAN 49 EURO. VANAF 1 JUNI, 69,50 EURO.

16:47 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.